En tonårings brev från Jeppo år 1917

Ellen, 14 år, skriver till sin vän Anna, som emigrerat till Amerika.

"Jeppo den 20/5 1917
Bästa Anna!
Ett hjärtligt tack för brevet som jag fick för en ganska lång tid tillbaka." Så börjar den 14 år gamla Ellen sitt brev till vännen i Amerika. Det var vanligt att ungdomar emigrerade till Amerika denna tid. Från nästan varje gård for någon. Ellen fortsätter sitt brev: " Det är ganska kallt här ännu fast nog har snön gått bort. Finns det nå snö der i Amerika ännu? Tycker du att det skulle vara nå roligt att få vända hem eller har du na drykt där...Vi har tänkt att vi skulle fara till Växala och hälsa på våra släktingar där i sommar. Ty jag tänker att vi får velosipeder i sommar, jag åtminstone... "
1917 hade barn inte egna cyklar (velosiped) och att få en ny cykel som 14 åring var nog ett tecken på att familjen hade det ekonomiskt väl ställt. Inte ens alla vuxna hade egna cyklar. Vi vet nu inte om Ellen fick sin cykel eller om det var en önskedröm.
"Jag skall nog ta kort av mig i sommar så skall jag sända dig ett kort också. Sänd du även utav dig och din gosse. Nu är jag så gammal som 14 år 9 mån 9 d och åt hösten tror jag att jag börjar gå i Skriftskolan. Har du blivit nå friskare ännu. Här lever vi nog och mår bra. Johannes min bror slutar snart skolan så kommer han hem i sommar"
Fortsättningen av brevet finns inte bevarat, men brevet berättar om en ung flickas tankar då skolan är slut och sommarlovet hägrar. Hon tänker också på mottagaren och berättar vad som hänt grannar och andra gemensamma bekanta. De oroliga tiderna med rysk närvaro i Jeppo berördes inte i brevet.


Platsbeskrivning
Ellen bodde på Stenbacken i Jeppo
Tid
20.5.1917