Fängslade lotsar och fiskare

Fängelsvistelse på Skatudden i Helsingfors

Under sommaren 1917 fängslades flera av de strejkande finska lotsarna på Bergö anklagade för att stå i tysk spiontjänst. Lotsen och 10 barnsfadern Erik Söderholm fiskade under sommaren vid Bergskär och angavs av den ryska lotsåldermannen Bagriantzev på Rönnskärs lotsstation. Erik arresterades av gendarmer den 7 juli 1917 och fördes med övriga Bergölotsar till Helsingfors. Eriks broder Gabriel hörde på natten den 13 juli 1917 att Erik skrek i cellen, och på morgonen såg han från cellen bredvid att vakterna bar ut Eriks kropp. Officiellt hette det att han hängt sig. Det förblev oklart om han mördades eller tog sitt eget liv. De övriga lotsarna frigavs den 3 augusti.
I slutet på november 1917 fängslades en ny grupp fiskare och lotsar från Bergö och fördes till fängelset i Helsingfors anklagade denna gång för kontrabandsmuggling.
Vasabladet beskriver frigivningen i en notis den 20.12.1917 ”Bergöfiskare frigivna. Tack vare vicehäradshövding B Takanens ihärdiga besökanden och uppvaktning hos ryska undersökningsmyndigheter och s.k. kontraspionage-avdelningen i Helsingfors, blev de för kontrabandsmuggling misstänkta och häktade fiskarna och lotsarna från Bergö i Wasa skärgård satta på fri fot i måndags (=17/12) på morgonen. De församlades först på advokat Takanens byrå där de av lantdagsman A R Hedberg hälsades hjärtligt välkomna till friheten efter sin tre veckors långa fängelsetid. De såg fortfarande raska och hurtiga ut och var varmt tacksamma för den medkänsla som visats dem under fängelsetiden. Med den hurtige och präktige lotsåldermannen Söderholm som ledare och försedda med fribiljetter till Wasa och ett vederbörligt intyg av herr Takanen, avreste de svenska Österbottningarna åter till sina hem till Wasa skärgård i måndags på kvällen. De frigivna fiskarna och lotsarna är Johan Erik Söderholm, August Back, August Sigfrid Söderholm, August Vesterlund, Johannes Back, J Valfrid Vesterlund, Johannes Enholm, Emil Lång (Södersund), Alfred Söderholm, Gustaf Haglund, Valfrid Söderholm.” (På fotot står den då 20 åriga Emil Lång(Södersund) i vit skjorta och hängslen bredvid sjuksystern).


Platsbeskrivning
Lång hemman - tidigare kallad Antas gård
Tid
28.11. - 17.12.1917