Jorvas kvarn i Kyrkslätt

Hemming Elfving byggde kvarnen år 1918

Övre fotot: Jorvas kvarn.

Mittersta fotot: Jorvas kvarn invid Jorvas station.

Undre fotot: Arbetare på Jorvas kvarn.

Kommerserådet Hemming Elfving som ägde Hangö kexfabrik byggde kvarnen i Jorvas 1918.

Till kvarnen hörde förutom själva kvarnanläggningen, en vit tegelbyggnad i flera våningar, ett stort sädesmagasin, elektricitetsverk, mekanisk verkstad och en smedja, vidare en kontorsbyggnad i två våningar och arbetarbostäder, de s.k. Kvarnvillorna. Elverket försåg hela Jorvas med elektricitet och i smedjan kunde man få sina hästar skodda.

I kvarnens hägn grundades år 1919 Jorvas kvarns brandkår med en branddepå i kontorsbyggnaden. Kåren kom att ha en mycket stor betydelse för bygden, eftersom brandväsendet inom kommunen vid denna tid var helt outvecklat.
Då kvarnen uppfördes installerades fyra stycken stenpar för malning av rågmjöl och ett fullständigt havregrynsverk . Från år 1919 malde man vid kvarnen vetemjöl för Elfvings kexfabrik i Hangö. Några år senare lät Elfving bygga till en avdelning för krossning och malning för foderkakor samt blandning av kraftfoder. I samband med kvarnen fungerade även sädsorterings- och torkanläggningar.

År 1928 köpte andelslaget Labor Jorvas kvarn. Efter arrendetiden, 1944-1956, användes den gamla kvarnen som sädestork och spannmålsupplag. År 1968, då Labor uppgick i Hankkia, övergick också kvarnen i Jorvas i Hankkias ägo.


Tid
1918 - 1968