Kvarnen i Överby Kyrkslätt.

Överby vattenkvarn invid Kvarnbyån i Överby Kyrkslätt år 1918.

Övre stora fotot: Mjölnaren John Cavonius (född 1891) vid vattenkvarnen i Överby Kyrkslätt år 1918.

Nedre vänstra fotot: Överby vattenkvarn i Kyrkslätt (datering saknas)

Nedre högra fotot: Alvar Cavonius (född 1866) vid rågparet i Överby vattenkvarnen, fotograferat av Olof Röman i maj 1914.

Här nedan två stycken ur boken 'Minnen från Överby' som mjölnardottern Iris Falk (född Cavonius år 1919) skrivit.

För oss som bodde där var kvarnen inte något märkvärdigt, vi var vana vid allt. Men jag minns så väl hur stolta vi var, då det stod 10-12 hästar på kvarnbacken och bullret från kvarnen hördes. Vid en närmare blick på hästar och kärror kunde man se hur omfattande deras last var av säckar som skulle malas. Det var mycket sällsynt att bonden själv var med, det var vanligtvis en dräng eller en statkarl. Ibland kom de långväga ifrån och då hade de till och med matsäck med sig, för det hände ibland att deras kvarnresa tog nästan hela dagen. Hästarna var ibland otåliga, eller kanske de inte alltid fick tillräckligt att äta och dricka.
Blindstången, där hästarna var fastbundna så långt utrymmet räckte, var delvis uppgnagt. Att hästarna gick lös på träet kan väl bara ha berott på hunger. På kvarnbacken fanns även ett så kallat hästskjul, som vi kallade hästlidret. Det var bra att ha som skydd vid oväder.


Tid
1914 - 1928