Kyrkslätts hembygdsförenings möte

Kyrkslätts hembygdsförenings möte den 30 december 1918.

Kyrkslätt hembygdsförenings mötet refereras i Svenska Tidningen tisdagen den 31 december 1918.


Tid
30.12.1918