L M Ericsson i Finland från år 1918.

Oy L M Ericsson Ab är verksam i Jorvas by i Kyrkslätt.

Bordstelefonen på fotot är från tiden då Oy L M Ericsson Ab grundades i Finland.

Flygfotografiet är en vy över Oy L M Ericsson Ab så som det ser ut nu i Jorvas Kyrkslätt.

Det bolag som i dag hos den stora allmänheten och inom telefonikretsar är bekant som Oy L M Ericsson Ab, startade sin verksamhet år 1918, men är i själva verket mycket äldre, då telegraftjänstemannen och filosofiemagistern, sedermera hovrådet Daniel Johannes Wadén år 1876 grundade i Helsingfors Dan. Joh. Wadéns Elektriska Affär, som veterligen var landets första i denna bransch, och senare kom att utgöra grunden till L M Ericssons finska dotterbolag.
Wadéns företag som påbörjade telefonverksamheten i Finland, tog sina första stapplande steg samma år som Alexander Graham Bell från Boston fick patent i Amerika för sin uppfinning, som han kallade ”telephonen”, och en annan man, även han intresserad av elektronik, svensken Lars Magnus Ericsson grundade också sin elektriska verkstad i Stockholm år 1876.
I januari 1878, skulle Wadén enligt tidningarna ha experimenterat med telefonapparater på förbindelserna, som han iordningställt mellan en bokhandel i Jyväskylä och närliggande Mattila gård. I ett tidigt skede, antagligen redan år 1883, började Wadén tillverka telefoner i sin egen verkstad. Det totala antalet egna apparater var fram till 1890-talet över 2500. På världsutställningen i Paris år 1889 fick Wadén pris för de apparater han utställt.
Förbindelserna mellan affärsmännen i Stockholm och Helsingfors var livliga och snart blev L M Ericsson den mest betydande telefonleverantören i Finland. En av de främsta återförsäljarna var just Wadéns Elektriska Affär.
Efter flera års samarbete med företaget L M Ericsson föreslog Wadén år 1918 att ombilda sin affär till denna firmas dotterbolag i Finland. Tanken vann gehör i Sverige och det konstituerande styrelsemötet ägde rum den 26 november 1918. Det nya bolaget fick namnet Aktiebolaget L M Ericsson i Finland – Osakeyhtiö L M Ericsson Suomessa.
Det nya bolaget började sin verksamhet i Wadéns förra lokaliteter vid Norra Esplanadsgatan i Helsingfors och flyttade år 1919 till Kaserngatan. År 1939 flyttade L M Ericsson till tidsenliga rymliga lokaliteter i ett nybygge vid Fabiansgatan 6 och 1959 blev L M Erikssons fabrik färdig på Drumsö i Helsingfors.
I juli 1968 köpte L M Ericsson en tomt på 21 ha av Jorvas gård och uppförde där ett fabriks-, lager- och kontorskomplex. Oy L M Ericsson Ab:s hela personal flyttade under år 1971 från Helsingfors till nybygget i Jorvas i Kyrkslätt där L M Ericsson fortfarande är verksam.


Tid
1876 - 1971