Maria Fjodorovna av Ryssland

Tavla av kejsarinnan i finländska hem.

Man skulle visa vördnad för kejsaren och kejsarinnan och tavlor av det ryska kejsarparet skulle gärna hänga i finländska hem under den ryska tiden. Maria Katarina Högback (1864-1954) på Bergö fick tavlan som gåva av en torghandlare Halikoff från Vasa. Han var sommargäst hos Maria på Bergö och bodde i storstugan medan hon själv och familjen under tiden flyttade ut i lillstugan på gården. Efter självständigheten uppmanades Maria av en manlig besökare att nu var det dags att ta ner tavlan av kejsarinnan men Maria protesterade; "Kejsarinnan Maria Fjodorovna är så vacker och hon skall hänga på väggen så länge jag lever".

Maria Fjodorovna var född som danska prinsessan Dagmar (1847-1928). Hon gifte sig med kejsar Alexander III år 1866 i St. Petersburg och blev änka år 1894 när Alexander mödades. Hon var omtyckt i Finland och hon kritiserade skarpt sonen Nikolais förryskningsprogram i Finland. Vid ryska revolutionens utbrott år 1917 befann hon sig i Kiev och evakuerades senare till Krim. Därifrån evakuerades hon år 1919 av engelska flottan till England. Hon dog och begravdes år 1928 i Danmark men år 2006 återbegravdes hennes stoft i Ryssland.


Platsbeskrivning
Norrsund, Bergö
Tid
1870 - 1917