Tottis barndomsminnen från 1917-1918

Torsten Blomberg minns tiden då Finland blev självständigt

Tottis barndomsminnen från åren 1917-18

Torsten Blomberg (Totti) föddes år 1910 som tredje barnet på Rödje-Fants i Östersundom i Sibbo socken. I 3-4 årsålder utsattes han för flera infektionssjukdomar: Scharlakansfeber, difteri, kikhosta, vattenkoppor, mässling och röda hund. Då han fick difteri fördes han med häst till epidemisjukhuset i Helsingfors. Vid framkomsten till sjukhuset hade han slutat andas och läkarna måste ta hål på halsen för att öppna luftstrupen så att andningen kunde komma i gång. Vid sex års ålder insjuknade han i lunginflammation. År 1918 hoppade han i sandgropen vid småskolan och benet gick av. Föräldrarna trodde nog att sjukdomarna förorsakat fel för livet, bl.a. trodde mor Hilda att hjärtat hade försvagats. När barnen visades upp för folk, som kommit på besök till gården, berättade mamman vanligtvis hur den äldre brodern Nisse gjort saker som var tidiga för åldern, medan om Totti berättades om hur många sjukdomar han haft. Trots detta kände sig Totti frisk och grubblade inte på vad som kunde inträffa. Före pappa Karl byggde bastu på Rödje-Fants badade man i granngården Malmas rökbastu. Bastun användes för rökning av skinkor och det svarta fettsotet gjorde de badande alldeles svarta.
Totti minns den första bilen i Östersundom, som skaffats till Björkudden, när den fastnade i den lösa sanden i backen vid småskolan. Mest imponerade det stora och blanka signalhornet av mässing på Totti. Zacharias Topelius hade bott på Björkudden åren 1878 till 1885 och hade varit aktiv i lokalsamhällets folkskola och kapellförsamling.


Platsbeskrivning
Östersundom
Tid
1917 - 1918