Ur Alma Stoors dagbok

Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om det dagliga livet och arbetet på hemgården i Malax.

Onsdagen 22 aug. 1917. "Vackert väder i dag. Lydi och Berta ha nu kommit hem från Limossen med korna."

Lördagen 25 aug. 1917. "Mörkt nu så vi ha eld på lampan. Pappa är borta så vi ha hans lampa. I dag ha vi stärkt gardiner och städat. I torsdags bykte vi. Det var första gången jag var med. Det var så vackert vid ån på kvällen just då solen började gå ned."

Onsdagen 12 sept. 1917. "Vi har tagit upp potatis nu i två dagar. Det kommer goda potäter i år, om inte allt för mycket. Pappa sade i dag att han inte mindes något år när det kommit så bra råg som i år. Kornet och havren är också bra."

Onsdagen 3 okt. 1917. "Vi ha nu undanstökat så när som bykningen. I förra veckan malade vi potatis och städade i tre dagar. På måndagen voro vi då och plockade svampar."

Foto: en porträttbild av Alma Stoor. Bilden är tagen ungefär vid samma tidpunkt som Alma skrev sin dagbok, alltså ca. 1917-1918. Fotograf okänd men fotograferat vid Nyblin & Co i Wasa.


Platsbeskrivning
Däliback, havrasgränden, Övermalax.
Tid
22.8.1917 - 3.10.