Ur Alma Stoors dagbok

Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om bröllops- och julfirande i Malax.

Onsdagen den 15 augusti 1917. "I söndags var jag på Irenes och Viktors bröllop. Jag var bjuden som tärna. Bruden var gammaldags klädd. Kronan var nog vacker. Även brudstugan var gammalmodig. Taket var så fint med lakan och silkesdukar. Brudvrån med sina speglar och blommor nästan tog på ögonen. De vigdes i kyrkan och brudparet gingo mitt i raden, så jag och en annan flicka gingo först."

Söndagen 23 december 1917. "Nu ha vi städat och bara vänta på julbocken. I går kväll var vi i badstun. 18 gr kallt. Men roligt ändå att bli ren. I morgon skola vi kläda granen och det brukar alltid vara roligt. Give Gud att alla få en god och fridfull jul ...."

Juldagen 1917. "Julen, fridens högtid är här. Vi ha varit i julottan och åkt med Bäschis häst. Man hade nog ljus i kyrkan men bara i enstaka stugor. En sångkör sjöng i kyrkan. Prosten predikade och det var ändå bäst. I går kväll var bocken hit med fru och alla fingo klappar. Vi ha ganska vacker julgran i år."

Bild: Hemming och Amanda Enholms brudrad i Barrbuschgoåla 31 maj 1931. Vigseln hölls i Vias skola och bröllopsfesten i brudens hem. Fotograf okänd. Personerna på bilden har inget att göra med personerna i dagbokstexten, men visar på ett fint sätt hur brudraden Alma deltog i 1917 kunde ha sett ut.


Platsbeskrivning
Almas hemgård fanns på Däliback, Havrasgränden, Malax.
Tid
15.8.1917 - 25.12.