Ur Alma Stoors dagbok

Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om hur fattigt det var i Finland efter kriget, och hur flickorna Stoor och deras kamrater försökte hjälpa sina medmänniskor så gott de kunde.

Söndagen 22 dec 1918. "Flickorna har haft en liten syförening eller rättare sagt en stickförening. Vi ha stickat strumpor och vantar som vi på julafton skola dela ut åt de som minst hava. Litet mat skola vi också försöka få. Kanske de få någon glädje därav. Är nog roligt att Julen kommer om det än blir fattigare på mat och dryck än förut. "

Foto: Ett litet exempel ur Almas dagbok från 1917-1918. Här ser vi ett litet smakprov på Almas vackra handstil.


Platsbeskrivning
Däliback, Havrasgränden, Övermalax
Tid
22.12.1917