Ur Berta Stoors dagbok

Berta Stoor (1903-1932) var 14 och 15 år när hon skrev dagbok 1917 och 1918. Hon var syster till Alma Stoor och författarinnan Elin Herrgård. Här skriver Berta om det politiska läget i Malax och i Finland 1917.

Onsdagen 26 sept. 1917. "Det återstår blott några dagar tills valen äger rum. I kväll håller Estlander, Gädda och Viik föredrag i Yttermalaks. Tisdags kvällen höll Heikel föredrag på Vias folkskola, angående Finlands själständighet, och på lördagskvällen var kronofogde Ottelin på Havras skola och höll tal om kyrkans skiljande från staten. Kronofogde Ottelin höll på att kyrkan icke bör skiljas från staten och nästan alla voro av samma mening utom några socialister och dem tänkte folket kasta ut."

Torsdagen 4 okt. 1917. "Röstningen pågick måndag å tisdag. Nog tror jag många ha röstat som senaste val underläto att rösta. Men så kan man också säga, att intet föregående val har varit så viktigt som detta, ty hela Finlands framtid beror på det här valet. Skall nu gå ner och läsa vad som står på dagens post."

Fredagen 16 nov. 1917. "I fråga om de politiska frågorna har mycket hänt. Den trettonde november var dagen för öppnandet av 1917 års lantdag. Den 1 nov. blev den också sammankallad, men blev ej öppnad. Självständighetsfrågan har nog varit före, och interimsregeringen avstod från sin makt i Finland, så att en ny inhemsk statsmakt skulle styra, med undantag av utrikespolitiken; den skulle interimsregeringen handhava. Men nu är interimsregeringen också störtad och bonde och arbetarrådet har högsta makten. -Här i Finland är Storstrejk över hela landet. Det är socialisterna, som vilja ha lagen av den adertonde juli stadfäst."

Fredagen 23 nov. 1917. "I Vasa ha strejkdagarna förflutit ganska lugnt. Inga mord ha förövats, då däremot i södra Finland en stor mängd oskyldiga personer hava blivit mördade, däribland en svensk undersåte. Vinsten av strejken är ringa. Man har nu fått ögonen öppna för vad socialisterna vilja."

Lördagen 8 dec. 1917. "Lantdagen har nu bildat en ny borgerlig senat med P.E. Svinhuvud som dess främste man. Och man har att hoppas att Finland med en sådan man vid styret skall bli lugnt. Men kanske det är lugnet före stormen. Den fjärde december förklarades Finlands oavhängighet från Ryssland så att nu är Finland ett fritt land."

Bild: Malax skyddskårister, tidigt 1900-tal. Bilden har tidigare ingått i Aanacko 2009, utgiven av Malax museiförening r.f samt Lions club Malax.


Platsbeskrivning
Däliback, Havrasgränden, Övermalax.
Tid
26.9.1917 - 8.12.