Vad hände i Pargas i januari 1917?

Händelser saxade ur Åbo Underrättelser och Västra Finland.

2.1.1917. Pargas ungdomsförening ordnar soaré i Birknäs på trettondagen. Föredrag hålls av forstmästare John Lönnbeck.
8.1.1917. Kapellstrand säteri rusthåll är till salu.
11.1.1917. Pargas Arbetares Andelshandels extra möte i arbetarföreningens lokal. Besluts om inrättande av filial i Kustö.
18.1.1917. Emil Abrahamsson öppnar en Färg- och kemikaliehandel å Pargas Malm.
25.1.1917 Under senaste tid har flera inbrottsstölder förövats i Pargas. På natten inträffade en i Loskarnäs å Vestergårds hemman, tillhörigt bonden Gustaf Karlsson. Vid 1-tiden började hunden skälla. Hunden släpptes lös och styrde kosan mot visthuset varifrån den fortsatte vidare till en skogsbacke i närheten. Härunder avlossades två skott mot hunden som inte träffade. Från visthuset hade försvunnit trenne insaltade fårkroppar och ungefär en hektoliter råg. Vid 3-tiden på natten anmäldes saken för ortspolisen som omedelbart satte sig i rörelse, utan att dock komma tjuvarna på spåret.
25.1. K.F. Hushållningssällskapet ordnade kurs i Domarby folkskola i bokföring, jordbruk, trädgårdsskötsel och fiskeri. deltagarantalet uppgick till 40-50 per kurs. Många var kvinnor.
30.1.1917. Kamratförbundet i Skären ordnar nöjestillställning i Sildala.


Platsbeskrivning
Malmen med Segerströms drog- och kemikaliehandel till vänster. Apoteket till höger.
Tid
1.1.1917