Adolf Ehrnrooth på Tyris i Bobäck Kyrkslätt

Adolf Ehrnrooth får hästskjuts från Helsingfors till Kyrkslätt.

Övre stora fotot: Adolf Ehrnrooth 13 år gammal på fotot från år 1918.

Nedre vänstra fotot: General Adolf Ehrnrooth på pärmen till boken med referensuppgifterna.

Nedre högra fotot: Tyris gård invid 'Kungsvägen' i Bobäck by i Kyrkslätt som Adolf Ehrnrooths föräldrar köpte år 1906.

Här nedan en fri översättning av en del av innehållet på sidorna 37 och 38 i boken ’Adolf Ehrnrooth kenraalin vuosisata’ av Ulla Appelsin, som återger vad Adolf Ehrnrooths har berättat att han gjorde tiden före och den 6 december 1917.

Det blir oroligheter under hösten 1917 på gatorna i Helsingfors, och Adolf Ehrnrooth skickas till trygghet på landet från kravallerna. På tåget vågar föräldrarna inte sätta sitt barn, då det går rykten om oroligheter på tågen.

- Stallkarlen Rönnberg hämtade mig med hästskjuts. Han körde tur och retur till Skatudden i Helsingfors och tillbaka till Tyris i Kyrkslätt dit det var över 30 km.

Den trogna Rönnberg körde under dagen ifråga över 70 km.
På Tyris blev Adolf omskött av sin bror Lars som studerade till forstmästare och gårdens värdinna Impi Ruusuvuori.

- De var till stöd för mig då jag som 12 åring kom till Tyris.

För oroligheter förberedde man sig också på landet. På Tyris hade familjen jaktvapen, som man inte ville att skulle hamna i fel händer. Fars älggevär och brors hagelbössor gömdes på vinden och olika gömställen, varifrån de sedan efter inbördeskriget grävdes fram.
Arbetarnas strejker leder ändå till önskat resultat med tanke på demokratin. Riksdagen godkänner 1917 i mitten av november 8 timmars arbetsdag.
Finlands självständighetstanke framskrider i riksdagen ändå fastän det är oroligheter: den historiska händelsen är för handen. P.E.Svinhufvud som leder senaten framlägger den 4 december 1917 självständighetsförklaringen, som riksdagen antog den 6 december 1917.
Den unge Adolf har återvänt från Tyris i Kyrkslätt hem till Skatudden, och den ifrågavarande dagen beundrar han med tusentals andra då den röda lejonflaggan – den blåvita flaggan blir officiell statsflagga först efter inbördeskriget – hissas i den nuvarande regeringsbyggnadens flaggstång.


Tid
7.11.1917 - 6.12.