Antalet krigsdöda i Pargas 1914-1922

Riksarkivets databas över krigsdöda 1914-1922 upptar totalt 57 personer från Pargas.

Riksarkivets databas anger sammanlagt 57 krigsdöda från Pargas under perioden 1914-1922. Av dessa dog 32 personer i fångläger eller kort efter att de frisläppts därifrån, 11 stupade, 6 rapporterades som försvunna, 2 mördades, 2 avrättades och 4 drunknade eller dog på grund av krigshändelser på sjön.


Tid
1914 - 1922