Arbetsavbrott vid sågen i Attu i Pargas

Våren och sommaren 1917 förekom arbetsavbrott och oro vid sågen i Attu.

Redan på våren och sommaren 1917 förekom oro och arbetsavbrott vid sågen i Attu och på hösten kunde man märka en viss upphetsning och större medvetenhet bland arbetarna på Malmen. Kommunalstämmorna blev masstämmor. Utrymmet i kommunalstugan räckte inte till utan man var tvungen att hyra Brandkårshuset. Stämmorna under den här tiden behandlade endast löpande ärenden. Under vintern 1918 låg allt kommunalt arbete nere förutom fattigvårdssektorn.


Tid
1917 - 1918