Ordningen i Pargas hösten 1917

Röda gardets stab arbetade i Arbetarföreningens hus i Björkhagen.

På hösten 1917 då man i Pargas fick meddelande om oroligheterna i Åbo tillsatte man en ordningsnämnd bestående av arbetare och borgare. Nämnden har betecknats som funktionsoduglig men å andra sidan har konstaterats att de röda makthavarna ännu en tid efter upprorets utbrott delade uppgiften att upprätthålla ordningen och säkerheten på orten med de vita. Detta karaktäriserar ganska väl förhållandena i Pargas så länge ortens egna röda fick sköta angelägenheterna i kommunen. Den röda kommunalorganisationens kansli var inrymt i Kommunalstugan, Röda gardets stab arbetade i Arbetarföreningens hus i Björkhagen. Den röda förläggningen i Pargas var inkvarterad i Brandkårshuset.


Platsbeskrivning
Arbetarföreningens hus i Björkhagen.
Tid
1917 - 1918