Pargas Skyddskår

Hösten 1917 bildades en hemlig skyddskår i Pargas

Ett första försök till en aktivistsammanslutning gjordes år 1906 då Pargas Jakt- och Skytteförening bildades. Föreningen lyckade still och med komma över 25 japanska karbiner för skjutövningar och tävlingar. Hösten 1917 grundades en hemlig skyddskår. Övningar ordnandes på Kirjalaön eftersom man ville hålla verksamheten hemlig. Ortens arbetare fick dock vetskap om denna och kårens ledare, veterinär Fredrik Svanström sattes under uppsikt. Den 28.10. bildades Pargas Skyddskår efter ett offentligt möte. Till styrelsemedlemmar invaldes Karl Kronberg, Gösta Svanström och Fredrik Svanström. Den nybildade organisationen led dock av såväl ledar- som vapenbrist. Medlemsantalet uppgick till 40 och deras vapen till 10 Graftongevär från Voimaförbundets tid. Verksamheten upphörde i december 1917.
På bilden Pargas Skyddskår och Pargas Lotta Svärd år 1924.


Tid
1917