Ryssbacken i Närpes

Ryska Kasernen i Finby

På en backe i Finby i Närpes fanns reservkompaniets kaserner på 1800-talet och i början av 1900-talet. Kasernerna användes först av reservkompaniet och sedan av ryska vaktstyrkor i samband med första världskriget. På hösten 1916 fanns det 200-300 ryska soldater i kasernerna. Ett år senare fanns en mindre styrka kvar som avväpnades i samband med händelserna 1918. I mars 1918 inrättades i samband med inbördeskriget ett fångläger på Ryssbacken med sammanlagt 230 fångar. Förhållandena i lägret var dåliga och många fångar dog av umbäranden. I juni transporterades fångarna vidare till lägret i Ekenäs. Efter kriget användes kasernerna av skyddskåren. I dag finns karosserifabriken Närko på den f.d. Ryssbacken.

Tid
1800 - 1917