Rödgardist kvitto över beslagtagen säd

Kvitto som rödgardisterna lämnade på Rödje-Fants hemman för beslagtagen säd

Platsbeskrivning
Rödje Fants
Tid
19.2.1918