Statens brödkort 1917

Smörbrist inträdde i december 1914, beroende på att det sibiriska smöret och växtsmöret försvann från marknaden. I mars 1915 uttalades en oro för spannmålsbrist under den kommande vintern. Revolutionsåret 1917 utlystes allmän livsmedelsbrist och ransonering infördes. Importen av spannmål och andra livsmedel från Ryssland upphörde. Ransoneringssystemet var uppbyggt på kommunbasis. Livsmedelssituationen kunde därför variera kraftigt från ort till ort. Yle Publicerad 29.11.2012 - 18:43. Uppdaterad 04.04.2016 - 13:49

Tid
1917 - 1918