Röda gardets tvångsuttagningar av män i Pargas

Röda gardet inledde tvångsuttagningar av män i Pargas i månadsskiftet mars-april.

I månadsskiftet mars-april 1918 inledde Röda gardet tvångsuttagningar av män i Pargas. På Attu krävde man att alla fackföreningsanslutna arbetare skulle samlas på Malmen för vidaretransport till fronten. Runt 40 man torde ha marscherat iväg. Vid framkomsten till Malmen var mindre än hälften kvar, och här försvann några till. Den 4 april inleddes tvångsuttagningar runt Malmen.


Platsbeskrivning
Attu såg
Kontextuppgifter
Samarbete ger resultat, Pargas och dess sparbank under 75 år, Åbo 1983.
Tid
1918