28 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Vad hände i Pargas i januari 1917? Händelser saxade ur Åbo Underrättelser och Västra Finland.1.1.1917
Ur Berta Stoors dagbok Berta Stoor (1903-1932) var 14 och 15 år när hon skrev dagbok 1917 och 1918. Hon var syster till Alma Stoor och författarinnan Elin Herrgård. Här skriver Berta om det politiska läget i Malax och i Finland 1917.26.9.1917-8.12.
Ur Berta Stoors dagbok Berta Stoor (1903-1932) var 14 och 15 år när hon skrev dagbok. Hon var syster till Alma Stoor och författarinnan Elin Herrgård. Här skriver Berta om fäbodlivet och den stora brand som utbröt i Malax 1917.7.8.1917
Ur Alma Stoors dagbok Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om det dagliga livet och arbetet på hemgården i Malax.22.8.1917-3.10.
Ur Alma Stoors dagbok Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om vädret i oktober 1917 i Malax.9.10.1917
Ur Alma Stoors dagbok Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om sjukvård och behandling av krämpor i 1900-talets början.19.10.1917
Ur Alma Stoors dagbok Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om bröllops- och julfirande i Malax.15.8.1917-25.12.
Ur Alma Stoors dagbok Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om hur fattigt det var i Finland efter kriget, och hur flickorna Stoor och deras kamrater försökte hjälpa sina medmänniskor så gott de kunde.22.12.1917
Tågtidtabell för kustbanan. Tågtidtabell i Svenska Tidningen tisdagen den 11 december 1917.11.12.1917
Tottis barndomsminnen från 1917-1918 Torsten Blomberg minns tiden då Finland blev självständigt1917-1918
Protokoll från kommunalstämman 1917 Grundande av brandkår15.7.1917
Protokoll från kommunalstämman 1917 Kommunens småskolor3.8.1913-24.1.1914
Masaby Telefon AB i Kyrkslätt expanderade år 1918 I april 1915 grundade Masaby Telefon AB slöt ett avtal den 5 januari 1918 med Masaby Telefonförening som då uppgick i Masaby Telefon AB.1880-1924
Maria Fjodorovna av Ryssland Tavla av kejsarinnan i finländska hem.1870-1917
Livsmedelsbrist i Pargas Livsmedelsnämnden ransonerar dagligvarorna1917-1918
L M Ericsson i Finland från år 1918. Oy L M Ericsson Ab är verksam i Jorvas by i Kyrkslätt. 1876-1971
Kyrkslätts hembygdsförenings möte Kyrkslätts hembygdsförenings möte den 30 december 1918.30.12.1918
Kyrkslätt Handelslag började sin verksamhet år 1917 Utvecklades under 1920- och 1930-talet till det största affärsföretaget av denna art på den svenska landsbygden i vårt land.1917-2017
Kvarnen i Överby Kyrkslätt. Överby vattenkvarn invid Kvarnbyån i Överby Kyrkslätt år 1918. 1914-1928
Jorvas kvarn i Kyrkslätt Hemming Elfving byggde kvarnen år 19181918-1968
Händelser kring Wrethalla 1917 1917
Granitbrottet i Edö Kyrkslätt invid Obbnäsfjärden. Granitbrott planerat för brytning i Kyrkslätt under åren 1914-1925 men avstannade redan 1917-1918.29.11.1913-1925
Första majdemonstration i Pargas 1917 Pargas Svensak Arbetarförening demonstrerade den 1 maj år 1917 med 600 deltagare1.5.1917
Första bilen i Östersundom Tottis minne av den första bilen i Östersundom 1917
Fängslade lotsar och fiskare Fängelsvistelse på Skatudden i Helsingfors28.11.-17.12.1917
En tonårings brev från Jeppo år 1917 Ellen, 14 år, skriver till sin vän Anna, som emigrerat till Amerika.20.5.1917
Dödsskjutning i Jeppo år 1916 Ulla von Essen-Koskimies, f. 13.3.1912, berättar om sina upplevelser, då farbror Jürgen von Essen sköts av ryska gendarmer (polissoldat) 10 september 1916.10.9.1916
Barndomsminnen från Rödje-Fants i Östersundom Maggi och Totti minns sin barndomstid 1917-19181917-1918