Livsmedelsbrist i Pargas

Livsmedelsnämnden ransonerar dagligvarorna

I januari 1917 beslöt livsmedelsnämnden i Pargas att man börjar dela ut 100 gram smör i veckan per person. Utdelningen skedde varje onsdag, torsdag och fredag i Kommunalhuset. På vårvintern 1918 beslöts att brödransonen var 75 gram per person och dag. Genom tillsats av kornkli lyckades man öka utdelningen till 125 gram per person och dag. I mars samma år tog potatisen slut. bristen ersattes med kålrötter från Kimito och Nagu. Faran för hungersnöd var öberhängande i april 1918. Genom en tidig vår fick man dock tillgång till strömming och annan fisk. Man ordnade också kurser i hur brödet kunde utdrygas med nässlor, linfrö och fisk.


Platsbeskrivning
Kommunalhuset är Gamla Kommunalstugan som finns på Gamla Malmen.
Kontextuppgifter
Åbo Underrättelser 24.1.1917
Samarbete ger resultat, Pargas och dess sparbank under 75 år, Åbo 1983.
Tid
1917 - 1918